Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển nội dung sử dụng tài khoản Microsoft

background image

Chuyển nội dung sử dụng tài khoản Microsoft
Nếu điện thoại cũ là Lumia, cách dễ nhất để chuyển danh bạ, lịch và tin nhắn văn bản sang điện

thoại Lumia mới là tài khoản Microsoft.
Đảm bảo bạn đã thiết lập một tài khoản Microsoft trên điện thoại cũ và trên điện thoại Lumia

mới.
1. Trên điện thoại cũ, đảm bảo bạn đã sao lưu tất cả nội dung bạn muốn chuyển sang điện

thoại mới.
Để tìm hiểu thêm về cách sao lưu điện thoại, hãy truy cập vào support.microsoft.com

duyệt đến các hướng dẫn dành cho Windows Phone.
2. Trên điện thoại Lumia mới, để đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy trượt xuống từ phía

trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Tài khoản > Email và tài khoản của

bạn > Thay vào đó, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và thực hiện theo hướng dẫn được

hiển thị trên màn hình.
Nội dung đã sao lưu sẽ tự động được chuyển vào điện thoại Lumia mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể chuyển ảnh, video hoặc các tệp khác từ điện thoại cũ sang điện

thoại Lumia mới. Trên điện thoại cũ, hãy thêm tệp bạn muốn vào OneDrive.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

19