Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển nội dung sử dụng OneDrive

background image

Chuyển nội dung sử dụng OneDrive
Sử dụng ứng dụng OneDrive để tải tài liệu Office, ảnh và video lên OneDrive. Không có vấn đề

nếu điện thoại cũ là điện thoại Windows, điện thoại Android hoặc iPhone, bạn có thể sao chép

tệp sang điện thoại Lumia mới.
Để dễ dàng tải lên tài liệu và quản lý nội dung trong OneDrive, hãy tải về và cài đặt ứng dụng

OneDrive từ:
• Google Play cho điện thoại Android
• App Store cho iPhone
• Store dành cho Windows Phone (nếu chưa có trong điện thoại)
• Mac App Store cho máy tính Mac của Apple
support.microsoft.com cho máy tính PC
Bạn cần có tài khoản Microsoft để đăng nhập vào OneDrive.
OneDrive có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.
1. Trên điện thoại cũ, hãy mở ứng dụng OneDrive.

2. Tải lên các tệp bạn muốn chuyển vào điện thoại mới.
Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft để truy cập vào nội dung

của mình trên bất kỳ thiết bị nào và tải nó về khi cần.