Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển nội dung Outlook từ điện thoại Android hoặc iPhone

background image

Chuyển nội dung Outlook từ điện thoại Android hoặc iPhone
Sử dụng tài khoản Microsoft để chuyển e-mail, danh bạ và mục lịch của Outlook từ điện thoại

Android hoặc iPhone sang Lumia mới.
Bạn cần có ứng dụng Microsoft Outlook trên điện thoại Android hoặc iPhone.
1. Trên điện thoại Android hoặc iPhone cũ, hãy thêm tài khoản Google hoặc iCloud của bạn

vào ứng dụng Outlook. Đảm bảo tất cả nội dung bạn muốn chuyển sang điện thoại mới được

đồng bộ với tài khoản của bạn.

2. Trên điện thoại Lumia mới, hãy nhấn Thư Outlook > Bắt đầu > Thêm tài khoản.

3. Đăng nhập vào tài khoản Google hoặc iCloud của bạn và nhấn Sẵn sàng sử dụng.
E-mail, danh bạ và mục lịch sẽ tự động được đồng bộ với điện thoại mới. Có thể phải mất một

lúc trước khi nội dung sẵn sàng.

Mẹo: Bạn cũng có thể chuyển ảnh và video từ điện thoại cũ sang điện thoại Lumia mới.

Trên điện thoại Android hoặc iPhone, hãy cài đặt ứng dụng OneDrive, sau đó đăng nhập

vào ứng dụng này bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft và thêm các tệp bạn muốn vào

OneDrive.

Để biết thêm thông tin về cách đồng bộ nội dung bằng ứng dụng Outlook, hãy truy cập vào

support.microsoft.com và duyệt đến hướng dẫn dành cho Windows Phone.
Chọn nội dung bạn muốn đồng bộ với điện thoại Lumia

Nhấn vào Thư Outlook > > Tài khoản. Chọn một tài khoản, nhấn Thay đổi thiết đặt

đồng bộ hóa hộp thư và chọn nội dung bạn muốn đồng bộ trong Tùy chọn Đồng bộ.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

20