Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Cập nhật ứng dụng

background image

Cập nhật ứng dụng

Các bản cập nhật ứng cung cấp các bản sửa lỗi quan trọng và các chức năng mới. Để tận dụng

tối đa điện thoại mới của bạn, hãy đảm bảo các ứng dụng được cập nhật.
1. Nhấn vào Store.

2. Nhấn vào > Bản tải xuống và cập nhật.

Mẹo: Theo mặc định, điện thoại tự động cập nhật các ứng dụng khi được kết nối với

mạng Wi-Fi.

3. Nhấn vào Kiểm tra bản cập nhật: > Cập nhật tất cả....
Tắt cập nhật tự động

Chạm vào Store > Cài đặt và chuyển Cập nhật ứng dụng tự động sang Tắt .