Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Điều khiển điện thoại bằng giọng nói

background image

Điều khiển điện thoại bằng giọng nói
Bạn đang cầm nhiều thứ trong tay nhưng lại cần phải sử dụng điện thoại? Bạn có thể sử dụng

giọng nói của mình để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản, tìm kiếm trên web hoặc mở

ứng dụng.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Bạn cũng có thể cần phải tải về gói

ngôn ngữ trước khi có thể sử dụng tính năng này. Để biết thông tin về ngôn ngữ được hỗ trợ,

hãy truy cập vào support.microsoft.com và duyệt đến hướng dẫn cho Windows Phones.
1. Nhấn và giữ phím tìm kiếm .

2. Đọc khẩu lệnh vào điện thoại.

Ví dụ: Để kiểm tra lịch trình, hãy đọc Open calendar.