Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thêm tài khoản Microsoft hiện có vào điện thoại

background image

Thêm tài khoản Microsoft hiện có vào điện thoại
Nếu bạn đã không đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trong lần khởi động đầu tiên,

bạn có thể thêm tài khoản đó vào điện thoại sau này và dễ dàng nhận dữ liệu và các cài đặt trên

tất cả các thiết bị của bạn.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tài khoản >

Email và tài khoản của bạn > Thay vào đó, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

2. Đăng nhập bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu tài khoản Microsoft hiện có.

Mẹo: Bạn cũng có thể đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu của tài khoản Microsoft

hiện tại của mình.

3. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.
Cần có mã xác minh để xác nhận nhận dạng của bạn. Tài khoản và thông tin cá nhân của bạn

được an toàn ngay cả khi người khác tìm thấy mật khẩu của bạn vì họ không thể truy cập vào

thiết bị khác hoặc địa chỉ email bạn dùng để nhận mã xác minh.
4. Khi được yêu cầu, hãy nhập địa chỉ email hoặc 4 chữ số cuối của số điện thoại của bạn.

5. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào.

Mẹo: Khi bạn nhận được mã qua tin nhắn, điện thoại sẽ hiển thị thông báo tin nhắn trong

một thời gian. Để mở tin nhắn, hãy nhấn vào thông báo. Nếu thông báo không còn hiển

thị, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình để thấy thông báo trong trung tâm

hành động và nhấn vào thông báo. Để trở lại giao diện nơi bạn có thể thêm mã, hãy nhấn

và giữ phím trở lại và nhấn vào giao diện phù hợp.