Microsoft Lumia 650 Dual SIM - lưu trữ đám mây OneDrive

background image

lưu trữ đám mây OneDrive

Lưu nội dung của bạn vào đám mây. Bạn không cần phải lo lắng về việc tạo thêm bộ nhớ để

lưu các ứng dụng yêu thích hoặc ứng dụng mới.

OneDrive là lưu trữ đám mây cho tất cả các tài liệu, ảnh và nhạc vì vậy bạn có thể truy cập, chia

sẻ hoặc khôi phục chúng nếu cần. Bạn cũng có thể thiết lập OneDrive tự động sao lưu nội dung,

để khi bạn chụp ảnh hoặc quay video, chúng sẽ được sao chép vào album trên đám mây của

bạn.
Với OneDrive, bạn có thể truy cập vào ảnh, tài liệu, nhạc và những nội dung khác từ điện thoại,

máy tính bảng hoặc máy tính. Tùy thuộc vào ứng dụng, thậm chí bạn có thể tiếp tục làm việc

trên tài liệu ngay tại nơi bạn ngừng trước đó.
Có một số nơi bạn có thể truy cập vào nội dung của mình trên OneDrive. Bạn có thể lưu ảnh lên

OneDrive trong ứng dụng Ảnh, quản lý tài liệu trong ứng dụng Office hoặc phát tệp nhạc trong

ứng dụng Groove Âm nhạc.