Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chia sẻ ảnh và nội dung khác giữa các thiết bị của bạn

background image

Chia sẻ ảnh và nội dung khác giữa các thiết bị của bạn

Với OneDrive, bạn có thể dễ dàng truy cập vào ảnh, tài liệu và những nội dung khác bạn đã tải

lên từ bất kỳ thiết bị nào của mình.
Để tải ảnh, tài liệu hoặc nội dung khác được lưu trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính

của bạn lên OneDrive, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Để truy cập vào

nội dung đã tải lên trên một thiết bị khác, bạn cần đăng nhập vào cùng một tài khoản Microsoft

đã được sử dụng khi tải lên nội dung.
Để tải lên hoặc tải xuống nội dung, bạn cần kết nối internet. Nếu bạn không có gói dữ liệu, phí

chuyển dữ liệu có thể tăng một cách nhanh chóng. Để biết thêm thông tin về cước phí dữ liệu

có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Có một số nơi bạn có thể truy cập vào nội dung của mình trên OneDrive. Trên điện thoại, bạn

có thể kiểm tra ảnh và video trong ứng dụng Ảnh, mở tài liệu Office trong ứng dụng Office

hoặc phát tệp nhạc trong ứng dụng Groove Âm nhạc.
Trên máy tính bảng hoặc máy tính, bạn có thể quản lý nội dung của mình trực tuyến tại

onedrive.com, hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng OneDrive và truy cập vào OneDrive trực

tiếp từ máy tính để bàn của mình. Nếu chưa có ứng dụng OneDrive, bạn có thể tải về và cài đặt

nó từ onedrive.com.

Mẹo: Với ứng dụng OneDrive trên máy tính của mình, bạn có thể chỉ cần kéo và thả các

tập tin bạn muốn tải lên thư mục OneDrive trong trình quản lý tập tin, chẳng hạn như

Windows Explorer hoặc Finder và các tập tin này sẽ tự động được tải lên OneDrive.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

34