Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lợi ích của việc tạo tài khoản Microsoft

background image

Lợi ích của việc tạo tài khoản Microsoft
Với tài khoản Microsoft, bạn có thể truy cập vào các dịch vụ của Microsoft bằng tên người dùng

và mật khẩu duy nhất trên máy tính hoặc điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng cùng tên người

dùng và mật khẩu này trên Xbox.

Mang điện thoại đến với cuộc sống và kết nối với tất cả các dịch vụ của Microsoft bằng tài

khoản Microsoft. Với tài khoản Microsoft, bạn có thể, ví dụ:
• Cài đặt ứng dụng và tải nội dung xuống từ Store
• Tải lên, lưu và chia sẻ ảnh cũng như tài liệu bằng cách sử dụng OneDrive
• Sao lưu danh bạ và nội dung khác lên OneDrive
• Sử dụng Groove và Phim & TV
• Chơi trò chơi Xbox
• Có được hình đại diện và các thành tích chơi trò chơi trên điện thoại và thêm chúng khi bạn

chơi trò chơi trên điện thoại

• Theo dõi và khóa điện thoại bị mất với Tìm Điện thoại của tôi
• Thực hiện cuộc gọi hoặc chat bằng Skype
Để tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft và những gì có thể bạn làm gì với tài khoản này, hãy

truy cập vào www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.