Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tài khoản

background image

Tài khoản

Tìm hiểu về tài khoản Microsoft và những gì bạn có thể làm với tài khoản này. Bạn cần một tài

khoản với Microsoft, chẳng hạn như tài khoản Xbox Live, Hotmail.com hoặc Outlook.com, để

tận dụng tối đa thiết bị của bạn.