Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Quản lý SIM

background image

Quản lý SIM
Bạn không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian rảnh rỗi? Hay bạn có kết nối dữ liệu rẻ hơn

trên một SIM? Bạn có thể quyết định SIM nào bạn muốn sử dụng.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ 2 SIM. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

55

background image

Chọn SIM để sử dụng cho kết nối dữ liệu
1.
Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Mạng di động & SIM.

2. Trong Sử dụng SIM này cho dữ liệu di động, hãy vào SIM bạn muốn.
Đổi tên thẻ SIM

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Mạng di động & SIM. Nhấn cài đặt SIM 1 hoặc cài đặt SIM 2 và bên dưới Tên SIM,

nhập tên bạn muốn.
Tắt một SIM

Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây >

Mạng di động & SIM và tắt SIM bạn muốn .
Liên kết hình xếp SIM trên màn hình bắt đầu

Để liên kết hình xếp trên màn hình bắt đầu để gọi điện hoặc nhắn tin vào một hình xếp cho cả

hai SIM, hãy nhấn vào hình xếp bạn muốn, sau đó nhấn > Liên kết lát.