Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM

background image

Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM
Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM bằng cách sử dụng 2 SIM thông minh – khi có ai đó gọi cho

bạn vào một SIM trong khi bạn đang có một cuộc gọi trên SIM kia, bạn có thể quản lý các cuộc

gọi từ cả hai SIM giống như chỉ có một SIM.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ 2 SIM. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Bạn phải lắp cả hai SIM để thay đổi cài đặt cuộc gọi dual SIM.
Để biết tính khả dụng của dịch vụ này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ

sung > 2 SIM thông minh.

2. Để chọn cách chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM, hãy thay đổi cài đặt cho 2 SIM thông

minh.

3. Nhập số điện thoại cho các SIM và nhấn OK.

4. Nhấn Dịch vụ mạng để truy cập vào phần còn lại của cài đặt cuộc gọi.