Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Các tính năng 2 SIM

background image

Các tính năng 2 SIM
Bạn không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian rảnh rỗi? Hay bạn có kết nối dữ liệu rẻ hơn

trên một SIM? Với điện thoại 2 SIM, bạn có thể sử dụng 2 thẻ SIM cùng lúc.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ 2 SIM. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Điện thoại sẽ hiển thị trạng thái mạng riêng cho cả hai SIM.
Bạn có thể chọn SIM để sử dụng trực tiếp từ màn hình bắt đầu. Ví dụ: để thực hiện cuộc gọi

hoặc kiểm tra tin nhắn, chỉ cần nhấn vào ô xếp bạn muốn cho SIM 1 hoặc SIM 2. Hoặc, nếu chỉ

muốn có một ô xếp, bạn có thể liên kết các ô xếp. Khi ô xếp được liên kết, bạn có thể nhanh

chóng chuyển đổi giữa các SIM ngay cả khi đang quay số.
Nếu bạn biết bạn luôn muốn sử dụng cùng một SIM cho một số liên lạc, chẳng hạn như SIM

công việc cho một đồng nghiệp, bạn có thể cài tùy chọn SIM trong Mọi người.
Cả hai thẻ SIM khả dụng cùng lúc khi điện thoại không được sử dụng, nhưng trong khi một thẻ

SIM hoạt động, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, thẻ SIM kia có thể không khả dụng.

Mẹo: Bạn muốn chắc chắn mình không bỏ lỡ cuộc gọi trên một thẻ SIM trong khi có một

cuộc gọi hoạt động trên SIM kia? Sử dụng 2 SIM thông minh để cài các SIM chuyển tiếp

cuộc gọi giữa chúng hoặc đến một điện thoại khác. Để biết tính sẵn có của tính năng này,

hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.