Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thay đổi âm lượng

background image

Thay đổi âm lượng
Nếu bạn khó nghe thấy chuông điện thoại trong môi trường ồn ào hoặc cuộc gọi quá to, bạn

có thể thay đổi âm lượng theo ý thích của bạn.
Sử dụng các phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại. Mức âm lượng tối đa là 10.
Nếu bạn đã kết nối tai nghe, phím âm lượng sẽ kiểm soát cả nhạc chuông và âm lượng media

cùng lúc. Mức âm lượng tối đa là 30.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

26

background image

Không kết nối với các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng điện thoại. Không

kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai

nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, với đầu nối âm thanh, cần

đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.
Thay đổi âm lượng cho media và ứng dụng

Bấm phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại để xem thanh trạng thái âm lượng, nhấn , nhấn

vào thanh âm lượng cho media và ứng dụng để thiết lập âm lượng bạn muốn. Mức âm lượng

tối đa là 30.

Chuyển sang chế độ im lặng

Bấm phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại, nhấn trên thanh trạng thái âm lượng và nhấn

. Để tắt chế độ im lặng, trên thanh trạng thái âm lượng, hãy thiết lập âm lượng bạn muốn.

Bật chế độ im lặng không làm ảnh hưởng đến báo thức. Nếu bạn muốn nghỉ ngơi, hãy đảm bảo

bạn không có bất kỳ báo thức đến nào hoặc tắt điện thoại.

Mẹo: Bạn không muốn giữ điện thoại ở chế độ im lặng nhưng không thể trả lời ngay bây

giờ? Để tắt tiếng cuộc gọi đến, hãy bấm phím giảm âm lượng.

Bật rung

Nếu muốn điện thoại rung, hãy bấm phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại, nhấn trên

thanh trạng thái âm lượng và nhấn Tắt rung. Để tắt rung, hãy nhấn Bật rung.

Mẹo: Để thay đổi cài đặt âm thanh khác, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình

và nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá > Âm thanh.
Mẹo: Để bật hoặc tắt tính năng rung của các phím trở lại, bắt đầu và tìm kiếm, hãy trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ sung >

Chạm và bật Rung khi tôi chạm các phím điều hướng. hoặc tắt . Việc thay đổi cài

đặt rung cho cuộc gọi đến không ảnh hưởng đến tính năng rung của các phím này.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

27