Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng điện thoại ở chế độ trên máy bay

background image

Sử dụng điện thoại ở chế độ trên máy bay
Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào nhạc,

video và các trò chơi ngoại tuyến nếu bật chế độ trên máy bay.
Chế độ trên máy bay ngắt các kết nối với mạng di động và tắt các tính năng không dây của điện

thoại. Nếu điện thoại của bạn hỗ trợ, tính năng thanh toán và mua vé bằng NFC của điện thoại

có thể vẫn hoạt động. Tuân thủ các hướng dẫn và yêu cầu về an toàn được đặt ra, ví dụ, bởi một

hãng hàng không và mọi điều luật và quy định có thể áp dụng. Trong trường hợp được cho

phép, bạn có thể kết nối với mạng WiFi, ví dụ, để duyệt internet hoặc bật Bluetooth ở chế độ

máy bay.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Chế độ trên máy bay.

2. Chuyển Trạng thái sang Bật .