Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại

background image

Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại
Thanh trạng thái ở phía trên cùng của màn hình cho bạn biết thời gian hiện tại, pin và cường

độ tín hiệu, và nhiều hơn nữa.

Mẹo: Để xem các biểu tượng ẩn, hãy chạm vào thanh trạng thái.

Cường độ tín hiệu mạng di động

Cường độ tín hiệu
Điện thoại không được kết nối vào mạng di động.
Không có thẻ SIM trong điện thoại.
Thẻ SIM bị khóa.
Chế độ trên máy bay được bật.
Điện thoại của bạn đang chuyển vùng bên ngoài mạng di động chủ.

Kết nối dữ liệu mạng di động
Các chữ cái đơn, kết hợp các chữ cái hoặc kết hợp các chữ cái và số hiển thị loại mạng di động

bạn được kết nối với.
Các biểu tượng hiển thị loại kết nối mạng có thể khác nhau giữa các khu vực và các nhà cung

cấp dịch vụ mạng.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

28

background image

Kết nối dữ liệu EDGE mở.
Kết nối dữ liệu GPRS mở.

Điện thoại được kết nối với mạng 3G.

Một kết nối dữ liệu (HSDPA/HSUPA) tốc độ cao đang mở.

Một kết nối dữ liệu (HSPA+/DC-HSDPA) tốc độ cao đang mở.

Điện thoại của bạn được kết nối với mạng 4G

Dữ liệu được chuyển qua kết nối dữ liệu di động.

Kết nối Wi-Fi

Kết nối Wi-Fi đang hoạt động.
Một kết nối dữ liệu mạng di động được chia sẻ với các thiết bị khác qua Wi-Fi.
Dữ liệu được truyền qua Wi-Fi.

Thiết bị Bluetooth

Thiết bị Bluetooth được kết nối với điện thoại.

Pin

Mức độ pin
Pin đang sạc.
Chế độ tiết kiệm pin được bật.
Nguồn pin hoặc trạng thái pin hiện không xác định.

Thông báo

Bạn có thông báo chưa đọc, chẳng hạn tin nhắn mới. Để kiểm tra thông báo, hãy trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình.
Hồ sơ

Chế độ rung được bật.
Chế độ im lặng được bật.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Các cuộc gọi của bạn được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác hoặc hộp thư thoại của

bạn.
Vị trí

Một ứng dụng hoặc dịch vụ đang sử dụng thông tin vị trí của bạn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

29

background image

Chế độ lái xe

Chế độ lái xe được bật.