Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Làm quen với điện thoại của bạn

background image

Làm quen với điện thoại của bạn

Điện thoại của bạn có 2 giao diện: màn hình bắt đầu và menu ứng dụng. Để chuyển đổi giữa

các giao diện, chỉ cần trượt sang trái hoặc phải.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

22

background image

Màn hình bắt đầu: Các hình xếp trực tiếp động hiển thị các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận,

tin tức và dự báo thời tiết mới nhất, v.v... Thông tin cập nhật của các liên lạc được ghim sẽ hiển

thị trên hình xếp và bạn có thể xem thông tin chi tiết của các liên lạc trực tiếp trên màn hình bắt

đầu.
Menu ứng dụng: Tất cả các ứng dụng của bạn được liệt kê ở đây và được sắp xếp gọn gàng.

Nếu bạn có nhiều ứng dụng, để tìm kiếm một ứng dụng, hãy nhấn vào thanh tìm kiếm ở phía

trên cùng của màn hình. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các ứng dụng được cài đặt gần đây ở

trên cùng của menu ứng dụng.