Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Viết đánh giá cho một ứng dụng

background image

Viết đánh giá cho một ứng dụng
Chia sẻ quan điểm của bạn về một ứng dụng với những người dùng Store khác – xếp hạng và

đánh giá ứng dụng. Bạn có thể đăng một bài đánh giá cho mỗi ứng dụng mà bạn tải về.
1. Trong menu ứng dụng, hãy nhấn và giữ ứng dụng, sau đó nhấn Xếp hạng và đánh giá.

2. Xếp hạng ứng dụng và viết đánh giá của bạn.

Mẹo: Bạn có thể xếp hạng và đánh giá các mục khác theo cùng một cách.

Nhận quảng cáo

Nếu bạn muốn nhận được quảng cáo và mẹo về ứng dụng mà bạn có thể quan tâm, hãy trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Riêng tư > ID quảng cáo

và chuyển ID quảng cáo sang Bật . Nếu bạn muốn xóa thông tin mà điện thoại sử dụng để

tìm các quảng cáo và mẹo có liên quan, nhấn Đặt lại ID quảng cáo của bạn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

59