Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Có gì mới trong phiên bản này?

background image

Có gì mới trong phiên bản này?

Kiểm tra nhanh một số tính năng mới trong phiên bản này.
• Thiết lập Windows Hello Beta, tính năng xác thực sinh trắc học và mở khóa điện thoại của

bạn một cách dễ dàng bằng một cái nhìn.

• Kết nối điện thoại với màn hình máy tính, bàn phím hoặc chuột ở gần, sau đó sử dụng điện

thoại giống như máy tính PC với Continuum.

• Dễ dàng tìm kiếm nội dung trên trang web với trình duyệt Microsoft Edge mới.
• Thêm ảnh nền kích thước đầy đủ vào màn hình bắt đầu và menu ứng dụng.
• Dễ dàng nhìn thấy các ứng dụng được cài đặt gần đây ở trên cùng của menu ứng dụng.
• Nhanh chóng nhìn thấy các cài đặt của bạn trong nhóm cài đặt mới.
• Mở rộng giao diện lối tắt để tìm các lối tắt khác trong trung tâm hành động.
• Hành động nhanh chóng trên thông báo trong trung tâm hành động. Ví dụ: trả lời một tin

nhắn văn bản mà không cần mở ứng dụng Nhắn tin.

• Nếu điện thoại có màn hình lớn, bạn có thể di chuyển bàn phím trên màn hình để viết dễ

dàng hơn với một tay.

• Kiểm tra ứng dụng Bắt đầu mới hoặc chỉ cần nhấn vào phím tìm kiếm để tìm thông tin

bạn cần.

Một số tính năng không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.