Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Hiển thị thêm hình xếp trên màn hình bắt đầu

background image

Hiển thị thêm hình xếp trên màn hình bắt đầu
Xem nhanh nhiều ứng dụng – thêm một cột ô xếp nữa vào màn hình bắt đầu. Hoặc, loại bỏ một

cột để xem các ô xếp trên màn hình bắt đầu tốt hơn.
Số lượng các cột bạn có thể có trên màn hình bắt đầu phụ thuộc vào điện thoại của bạn.
Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá > Bắt

đầu và chuyển Hiển thị thêm ô sang Bật hoặc Tắt .
Bây giờ bạn có thể di chuyển và thay đổi kích thước ô xếp theo ý bạn.