Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng

background image

Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng
Khi bạn bật chế độ im lặng, tất cả nhạc chuông và âm báo sẽ bị tắt. Sử dụng chế độ này khi bạn

đang, ví dụ: ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.
1. Bấm phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại để xem thanh trạng thái âm lượng và nhấn

.

2. Để chuyển sang chế độ im lặng, hãy nhấn .
Bật chế độ im lặng không làm ảnh hưởng đến báo thức. Nếu bạn muốn nghỉ ngơi, hãy đảm bảo

bạn không có bất kỳ báo thức đến nào hoặc tắt điện thoại.
Chế độ im lặng cũng không ảnh hưởng đến media và ứng dụng, do đó bạn vẫn có thể nghe

nhạc chẳng hạn.

Mẹo: Bạn không muốn giữ điện thoại ở chế độ im lặng nhưng không thể trả lời ngay bây

giờ? Để tắt tiếng cuộc gọi đến, hãy bấm phím giảm âm lượng.

Tắt chế độ im lặng

Bấm phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại, nhấn và trên thanh trạng thái âm lượng, hãy

thiết lập âm lượng bạn muốn.
Tắt rung

Nếu không muốn điện thoại rung, hãy bấm phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại và nhấn

> Bật rung.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

41