Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thêm tài khoản vào lịch

background image

Thêm tài khoản vào lịch
Để lịch từ các tài khoản khác nhau ở một nơi.
1. Nhấn Lịch Outlook > > Tài khoản > Thêm tài khoản.

2. Chọn tài khoản, sau đó đăng nhập và nhấn Xong.