Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng nhiều lịch

background image

Sử dụng nhiều lịch
Khi thiết lập tài khoản e-mail hoặc tài khoản mạng xã hội trên điện thoại, bạn có thể đồng bộ

lịch từ tất cả các tài khoản ở một chỗ.
1. Nhấn vào Lịch Outlook.

2. Để hiển thị hoặc ẩn một lịch, hãy nhấn và nhấn hoặc xóa hộp chọn bên cạnh tên lịch.
Khi lịch bị ẩn, các sự kiện lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau.
Lịch sinh nhật tập hợp thông tin sinh nhật từ các tài khoản mạng xã hội của bạn.
Bạn không thể thêm lịch mới vào điện thoại, nhưng bạn có thể chọn lịch từ các tài khoản khác

nhau của mình mà bạn muốn xem.