Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng đồng hồ bấm giờ

background image

Sử dụng đồng hồ bấm giờ
Sử dụng đồng hồ bấm giờ để xem bạn tiến bộ thế nào trên đường chạy.
1. Nhấn vào Báo thức Đồng hồ > Đồng hồ bấm giờ > .

2. Để tiết kiệm thời gian ghép hoặc tách, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn muốn để bạn bè biết về kỷ lục cá nhân mới của bạn? Để chia sẻ thời gian của

bạn với họ, hãy nhấn và nhấn vào cách bạn muốn chia sẻ.

Xem đồng hồ bấm giờ ở toàn màn hình

Nhấn vào . Để trở về giao diện bình thường, hãy nhấn .