Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển đổi giữa các giao diện lịch

background image

Chuyển đổi giữa các giao diện lịch
Xem nhanh kế hoạch chi tiết cho ngày hoặc tháng - duyệt qua lịch trong các giao diện khác

nhau.
1. Nhấn vào Lịch Outlook > .

2. Để xem kế hoạch cho ngày theo giờ, hãy nhấn .

3. Để xem kế hoạch cho cả tuần, hãy nhấn .

4. Để chỉ xem những ngày có sự kiện, nhấn .

5. Để trở về ngày hôm nay, hãy nhấn .
Bật và tắt số tuần

Nhấn Lịch Outlook > > Cài đặt > Thiết đặt Lịch, sau đó nhấn để mở menu số tuần

và nhấn vào tùy chọn bạn cần.