Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Cập nhật ngày giờ theo cách thủ công

background image

Cập nhật ngày giờ theo cách thủ công
Nếu không muốn điện thoại tự động cập nhật ngày giờ, bạn cũng có thể thiết lập chúng theo

cách thủ công.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn

ngữ > Ngày & giờ.

2. Chuyển Đặt ngày và giờ tự động sang Tắt và chỉnh sửa ngày giờ.

3. Chuyển Đặt múi giờ tự động sang Tắt và thay đổi cài đặt cho Múi giờ.

Mẹo: Để thay đổi cách hiển thị ngày, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình,

nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn ngữ > Vùng > Định dạng vùng, chọn vùng của

bạn và khởi động lại điện thoại.

Chuyển đồng hồ sang định dạng 24 giờ

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn ngữ >

Ngày & giờ. Chuyển Đồng hồ 24 giờ sang Bật .
Tự động cập nhật ngày giờ

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn ngữ >

Ngày & giờ. Chuyển Đặt ngày và giờ tự động sang Bật .
Tự động cập nhật múi giờ khi đi ra nước ngoài

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn ngữ >

Ngày & giờ. Chuyển Đặt múi giờ tự động sang Bật .