Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Khái niệm cơ bản

background image

Khái niệm cơ bản

Cá nhân hóa điện thoại của bạn, tận dụng tối đa các tài khoản và ứng dụng như OneDrive và

Store, tìm hiểu các yếu tố cần thiết từ việc soạn văn bản đến tiết kiệm pin.