Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Xóa lịch sử trình duyệt

background image

Xóa lịch sử trình duyệt
Khi đã duyệt web xong, bạn có thể xóa dữ liệu riêng tư, chẳng hạn như lịch sử duyệt web và các

tập tin internet tạm thời của bạn.
Nhấn Microsoft Edge > > Cài đặt > Chọn nội dung sẽ xóa và chọn dữ liệu bạn muốn

xóa.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

94

background image

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu

bạn có, hoặc đã tìm cách, truy cập vào thông tin bí mật hoặc dịch vụ bảo mật yêu cầu mật khẩu,

hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.
Xóa một mục riêng lẻ trong lịch sử duyệt web của bạn

Nhấn Microsoft Edge > > Lịch sử, nhấn và giữ mục bạn muốn xóa, sau đó nhấn xóa.