Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thêm trang web vào mục ưa thích

background image

Thêm trang web vào mục ưa thích
Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng các trang web, hãy thêm chúng vào mục yêu thích,

để bạn có thể truy cập vào chúng một cách nhanh chóng.
1. Nhấn vào Microsoft Edge.

2. Truy cập vào một trang web.

3. Nhấn vào > thêm vào yêu thích.

4. Chỉnh sửa tên nếu bạn muốn và nhấn Thêm.

Mẹo: Bạn cũng có thể ấn định trang web ưa thích vào màn hình bắt đầu. Trong khi duyệt

trang web, hãy nhấn > Ghim trang này vào menu Bắt đầu.
Mẹo: Bạn tìm thấy một trang web bạn muốn đọc, nhưng không có thời gian ngay lúc

này? Thêm trang web đó vào danh sách đọc của bạn. Nhấn vào > Thêm vào danh

sách đọc > Thêm. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft, danh sách đọc sẽ

được đồng bộ với tài khoản của bạn, do đó bạn có thể tìm thấy danh sách đọc của mình

trên tất cả các thiết bị. Để tìm các trang web mà bạn đã lưu vào danh sách đọc, hãy nhấn

> Danh sách đọc.

Chuyển đến trang web ưa thích

Nhấn Microsoft Edge > > Vị trí ưa thích và chọn một trang web trong danh sách.