Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tạo trang web dễ đọc hơn

background image

Tạo trang web dễ đọc hơn
Chữ nhỏ trên trang web có thể khó đọc. Sử dụng trình duyệt ở chế độ di động hoặc máy tính

để bàn, hoặc chuyển một số trang web nhất định sang giao diện đọc và thiết lập cỡ chữ theo

ý bạn.
Để thiết lập trình duyệt luôn sử dụng chế độ bạn muốn, hãy nhấn Microsoft Edge > >

Cài đặt và thay đổi cài đặt cho Tùy chọn trang web.
Trượt đến giao diện đọc

Nhấn trên thanh địa chỉ. Để cài cỡ chữ cho giao diện đọc, hãy nhấn > Cài đặt > Cỡ phông

chữ dạng xem đọc.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

93