Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chia sẻ trang web

background image

Chia sẻ trang web
Khi đã tìm thấy một trang web thú vị, bạn có thể gửi trang này cho bạn bè trong email, tin nhắn

văn bản hoặc đăng lên mạng xã hội. Nếu bạn bè đang ở bên cạnh bạn, hãy sử dụng NFC để

chia sẻ trang đơn giản bằng cách chạm hai điện thoại vào nhau.
1. Nhấn vào Microsoft Edge và truy cập vào một trang web.

2. Nhấn > Chia sẻ và chọn cách bạn muốn chia sẻ.
Chia sẻ trang web sử dụng NFC

Trong khi duyệt, hãy nhấn > Chia sẻ > Chạm để chia sẻ (NFC) và chạm điện thoại của

bạn vào điện thoại của bạn bạn.
Để đảm bảo Chạm để chia sẻ (NFC) được bật, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình,

nhấn Tất cả cài đặt > Thiết bị > NFC, sau đó chuyển Chạm để chia sẻ sang Bật .
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Tính năng này có thể không tương thích

với tất cả các điện thoại hỗ trợ NFC.
Điện thoại kia phải hỗ trợ NFC. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện

thoại kia.