Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tìm kiếm trên web

background image

Tìm kiếm trên web

Khám phá các trang web và thế giới bên ngoài với tìm kiếm Bing. Bạn có thể sử dụng bàn phím

hoặc giọng nói để nhập từ tìm kiếm.
1. Nhấn vào phím tìm kiếm .

2. Nhập từ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn phím enter. Bạn cũng có thể chọn từ tìm

kiếm từ các từ phù hợp được đề xuất.

3. Để xem kết quả tìm kiếm liên quan, hãy nhấn vào danh mục kết quả tìm kiếm ở phía trên

cùng của màn hình.