Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ngắt kết nối internet

background image

Ngắt kết nối internet

Tiết kiệm pin bằng cách đóng các kết nối internet đang chạy ẩn.Bạn có thể làm điều đó mà

không đóng bất kỳ ứng dụng nào.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn và giữ .

2. Chuyển kết nối mạng Wi-Fi thành Tắt .

Mẹo: kết nối mạng Wi-Fi sẽ tự động bật lại.Để thay đổi cài đặt này, hãy nhấn Bật lại Wi-

Fi.

Ngắt kết nối dữ liệu di động

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây >

Mạng di động & SIM và chuyển Kết nối dữ liệu sang Tắt .