Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kết nối máy tính vào web

background image

Kết nối máy tính vào web

Chỉ cần sử dụng internet trên máy tính xách tay khi đang di chuyển. Biến điện thoại của bạn

thành một điểm truy cập Wi-Fi và sử dụng kết nối dữ liệu di động để truy cập internet bằng

máy tính xách tay hoặc thiết bị khác.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Điểm truy cập di động.

2. Chuyển điểm truy cập di động sang Bật .

3. Để chọn cách bạn chia sẻ kết nối dữ liệu di động của mình, hãy nhấn Wi-Fi hoặc Bluetooth.

4. Chọn kết nối trên thiết bị kia.
Các thiết bị khác sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn, điều này có thể phát sinh chi phí lưu

lượng truy cập dữ liệu. Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung

cấp dịch vụ mạng.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

91