Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Phát video

background image

Phát video
Có media yêu thích bên mình trong khi di chuyển – xem video mọi lúc mọi nơi.
1. Nhấn vào Phim & TV > > Video.

2. Nhấn vào video bạn muốn phát.
Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Nhấn vào hoặc .
Tua nhanh hoặc tua lại

Kéo thanh trượt sang trái hoặc sang phải.
Xem video ở toàn màn hình

Nhấn vào . Nếu video có tỷ lệ co khác với màn hình của điện thoại, video sẽ được cắt để phù

hợp với màn hình.
Ẩn thanh điều hướng trong khi phát lại

Nếu có thể ẩn thanh điều hướng trong điện thoại, để ẩn thanh điều hướng và làm cho video

rộng hơn, hãy nhấn . Để hiển thị lại thanh điều hướng, hãy nhấn . Không phải điện thoại

nào cũng hỗ trợ ẩn thanh di chuyển. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Lặp lại video

Nhấn vào .
Xem phim khác

Bạn cũng có thể mua hoặc thuê phim và các chương trình truyền hình trực tiếp từ điện thoại.

Nhấn Store > Phim & TV và duyệt những gì bạn cảm thấy thích xem.
Bạn chỉ có thể xem video được thuê trong khoảng thời gian xem cụ thể.