Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Phát nhạc

background image

Phát nhạc
Nghe nhạc yêu thích mọi lúc mọi nơi.
1. Nhấn vào Groove Âm nhạc.

2. Nhấn vào nghệ sĩ, album, bài hát, thể loại hoặc danh sách phát bạn muốn phát.

Mẹo: Để sắp xếp các bài hát để bạn có thể dễ dàng tìm thấy bài hát bạn đang tìm, hãy

nhấn và nhấn vào cách bạn muốn sắp xếp.
Mẹo: Bạn có thể mua nhạc cho danh sách phát của mình từ Store.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Nhấn vào hoặc .

Mẹo: Để phát bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy nhấn .

Ngừng phát lại

Nhấn vào . Để đóng ứng dụng, hãy nhấn vào phím trở lại .
Tua nhanh hoặc tua lại

Kéo thanh trượt sang trái hoặc sang phải.

Mẹo: Để đăng ký và nghe podcast, trên menu ứng dụng, hãy nhấn Podcast. Dịch vụ

này có thể không có sẵn ở tất cả mọi quốc gia và khu vực.

Đăng ký Groove Music Pass

Chuyển đến www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass.
Với Groove Music Pass, bạn có thể tải xuống và phát một số lượng bài hát không giới hạn và

đồng bộ chúng với điện thoại, nghe nhạc trực tuyến trên điện thoại, máy tính PC hoặc máy chơi

trò chơi Xbox và nghe các kênh radio đã được tùy chỉnh.