Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Nghe nhạc không dây

background image

Nghe nhạc không dây
Với loa không dây, bạn có thể nghe nhạc với âm thanh chất lượng cao không cần cáp.
Loa không dây được bán riêng. Tính sẵn có của các phụ kiện phụ thuộc vào khu vực.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Thiết bị > NFC.

2. Chuyển Chạm để chia sẻ sang Bật .
Trước khi sử dụng NFC, hãy đảm bảo màn hình và các phím đã được mở khóa.
3. Chạm vùng NFC của loa vào vùng NFC của điện thoại. Loa sẽ tự động kết nối với điện thoại.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Mẹo: Bạn cũng có thể kết nối sử dụng Bluetooth. Trượt xuống từ phía trên cùng màn

hình, nhấn và giữ , chuyển Trạng thái sang Bật và ghép nối điện thoại với loa ngoài.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

99