Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chiếu màn hình qua Wi-Fi

background image

Chiếu màn hình qua Wi-Fi
Chiếu màn hình của bạn trên một TV, màn hình hoặc máy chiếu tương thích qua Wi-Fi để xem

video trên một màn hình lớn hơn.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ chiếu màn hình của bạn qua Wi-Fi. Để biết tính sẵn có,

hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Thiết bị kia phải hỗ trợ công nghệ Miracast.
Việc chiếu tài liệu được bảo hộ bản quyền có thể bị hạn chế.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Màn

hình hiển thị.

2. Nhấn Kết nối với màn hình không dây và nhấn vào thiết bị bạn muốn sử dụng.
Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.