Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tải một trò chơi mới

background image

Tải một trò chơi mới
Truy cập vào Store để tải về và cài đặt trò chơi mới trên điện thoại.
1. Nhấn vào Store > > Trò chơi.

2. Duyệt bộ sưu tập và nhấn vào trò chơi bạn muốn.

3. Nếu trò chơi có giá, hãy nhấn vào giá hoặc nếu trò chơi cung cấp bản dùng thử miễn phí,

hãy nhấn Dùng thử miễn phí để thử trò chơi miễn phí trong thời gian giới hạn. Nếu mục đó

miễn phí, hãy nhấn vào Miễn phí.

Mẹo: Để dỡ cài đặt một trò chơi, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái đến menu

ứng dụng, nhấn và giữ trò chơi, sau đó nhấn Gỡ cài đặt.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp

dịch vụ mạng của bạn.
Chọn những gì con của bạn có thể tải xuống

Nếu điện thoại của con bạn chạy Windows Phone 8.1 hoặc Windows 10 Mobile, bạn có thể sử

dụng trang web Gia đình tôi để quản lý nội dung tải xuống và cài đặt của trò chơi và ứng dụng.

Để thiết lập Gia đình tôi, hãy truy cập vào account.microsoft.com/family, đăng nhập vào tài

khoản Microsoft của bạn và thêm tài khoản của con bạn vào Gia đình tôi bằng cách gửi lời mời

đến địa chỉ e-mail của con bạn. Khi con bạn đã chấp nhận lời mời, bạn có thể thay đổi cài đặt

cho tài khoản của con bạn.

Bạn có thể thêm một cha mẹ khác vào Gia đình tôi trên trang web của Gia đình tôi. Cả hai cha

mẹ đều có thể quản lý cài đặt của con, nhưng không thể thay đổi cài đặt của nhau.
Bạn có thể chọn phân loại trò chơi nào con bạn có thể nhìn thấy cũng như ứng dụng và trò chơi

nào con bạn có thể tải xuống. Đăng nhập vào tài khoản Gia đình tôi và thay đổi cài đặt cho con

bạn. Bạn cũng có thể ngăn không cho trẻ tải xuống bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào.
Bạn có thể cần bổ sung thông tin thẻ tín dụng hợp lệ để chứng minh bạn là người lớn nếu con

của bạn từ 12 tuổi trở xuống. Không có khoản phí nào được tính vào thẻ tín dụng của bạn và

số thẻ tín dụng của bạn không được lưu. Độ tuổi trưởng thành theo pháp luật tùy thuộc vào

từng quốc gia và khu vực.
Để có thể thêm cài đặt Gia đình tôi, hãy chuyển đến account.microsoft.com/family.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin về tính khả

dụng của tính năng và dịch vụ, hãy truy cập vào support.microsoft.com và duyệt đến hướng

dẫn cho Windows Phones.
Tính sẵn có của ứng dụng và trò chơi có thể phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ.
Xbox không hỗ trợ tài khoản của trẻ tại một số quốc gia hoặc khu vực có sẵn Windows Phone.