Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chơi trò chơi

background image

Chơi trò chơi
Windows Phone hoàn hảo để chơi trò chơi. Cho dù bạn muốn có một chút thách thức hoặc bạn

chỉ muốn thư giãn, hãy chọn cuộc phiêu lưu của riêng bạn. Với Xbox, dịch vụ chơi trò chơi của

Microsoft, bạn có thể theo dõi điểm số trò chơi và thành tích của mình. Xbox cũng cho phép

bạn theo dõi cập nhật của bạn bè, khiến việc chơi trò chơi trên điện thoại như một trải nghiệm

xã hội thật sự.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

103

background image

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái đến menu ứng dụng và nhấn vào trò chơi.
Tải thêm trò chơi

Nhấn vào Store > > Trò chơi.
Tiếp tục chơi trò chơi

Khi bạn trở lại một trò chơi, có thể có một biểu tượng tiếp tục trong chính trò chơi đó. Nếu

không, hãy nhấn vào màn hình.
Tham gia vào các hoạt động xã hội với ứng dụng Xbox

Nhấn vào Xbox.
Trong ứng dụng Xbox, bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi trò chơi với bạn bè. Bạn cũng có

thể kiểm tra xem họ đang chơi những trò chơi nào, cũng như xem bài đăng, thông tin phát rộng

và thành tích của họ trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động. Nếu chưa có tài khoản Xbox, bạn có

thể tạo một tài khoản trong ứng dụng.

Mẹo: Nếu chưa có ứng dụng Xbox trong điện thoại, bạn có thể tải ứng dụng này xuống

từ Store.