Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Theo dõi thị trường chứng khoán

background image

Theo dõi thị trường chứng khoán
Tìm hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán với ứng dụng Tài chính.
1. Nhấn vào Tài chính.

2. Để xem tỉ giá giao dịch chứng khoán hiện tại, hãy nhấn > Thị trường.
Theo dõi cổ phiếu yêu thích của bạn

Nhấn > Danh mục để theo dõi > và tìm kiếm cổ phiếu bạn muốn theo dõi.
Kiểm tra tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ khác nhau

Nhấn > và chọn loại tiền tệ bạn muốn chuyển đổi.
Một số ứng dụng và dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực hoặc có

nội dung trong ngôn ngữ của bạn.