Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Theo dõi hoạt động hàng ngày của bạn

background image

Theo dõi hoạt động hàng ngày của bạn
Sử dụng bộ nhận biết dữ liệu chuyển động của điện thoại để theo dõi tất cả các hoạt động

hàng ngày của bạn, chẳng hạn như những nơi bạn đến thăm hoặc số bước bạn đi trong ngày.
Để giám sát hoạt động hàng ngày, hãy sử dụng ứng dụng Microsoft Health hoặc tải xuống một

ứng dụng tập thể dục khác từ Store và cho phép ứng dụng này sử dụng dữ liệu theo dõi chuyển

động của điện thoại. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ dữ liệu chuyển động. Để biết tính

sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Để cho phép các ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng tập thể dục, truy cập vào dữ liệu vị trí

và gia tốc của bạn, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt >

Tiện ích bổ sung > Dữ liệu chuyển động Lumia.

2. Chuyển Địa điểm đã ghé sang Bật .
Điện thoại của bạn bây giờ sẽ thu thập dữ liệu về những địa điểm bạn ghé thăm và những lộ

trình bạn thực hiện.
Một số ứng dụng và dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực hoặc có

nội dung trong ngôn ngữ của bạn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

106