Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính

background image

Đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính

Nếu bạn có nhạc hoặc video được lưu trên máy tính, nhưng lại muốn truy cập vào chúng trên

điện thoại, hãy sử dụng cáp USB để đồng bộ media giữa điện thoại và máy tính.
1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB.

2. Trong trình quản lý tập tin của máy tính, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder, hãy

kéo và thả bài hát và video vào điện thoại.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1, bạn cũng

có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone. Windows 8 và Windows 8.1 sẽ tự động cài đặt

ứng dụng này khi bạn kết nối điện thoại với máy tính của mình. Để biết thêm thông tin,

hãy truy cập vào support.microsoft.com.
Mẹo: Nếu máy tính của bạn chạy hệ điều hành Mac, bạn có thể sử dụng ứng dụng

Chuyển Ảnh của Lumia cho máy tính Mac để chuyển ảnh và video. Để biết thêm thông

tin, hãy truy cập vào www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-

photo-transfer-for-mac/.

Để biết ứng dụng nào làm việc với máy tính nào, hãy xem bảng sau đây:

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

101

background image

Ứng dụng

Windows

Phone

Ứng dụng

Windows

Phone cho

máy tính để

bàn

Ứng dụng

Chuyển ảnh

của Lumia

dành cho

máy tính

Mac (chỉ

ảnh và

video)

Windows

Explorer

Windows 10

x

Windows 8 và

8.1

x

x

x

Windows 8 RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x