Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Nghe đài FM

background image

Nghe đài FM
Thưởng thức các kênh đài FM yêu thích mọi lúc mọi nơi.
Đài FM không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như

một ăng-ten.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

100

background image

Tai nghe có thể được bán riêng.
1. Nhấn Đài FM.

2. Nhấn để bắt đầu phát lại.
Chuyển đến trạm kế tiếp hoặc trước đó

Trượt sang trái hoặc phải trên thanh tần số.
Nghe đài bằng loa

Nhấn vào > chuyển sang loa ngoài. Tai nghe vẫn phải được kết nối với điện thoại.
Đóng ứng dụng đài FM

Nhấn để ngừng phát lại. Nhấn vào phím trở lại để đóng ứng dụng.