Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sạc điện thoại bằng bộ sạc USB

background image

Sạc điện thoại bằng bộ sạc USB
Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật

điện thoại lần đầu tiên.
Đảm bảo bạn thể sử dụng bộ sạc USB tương thích để sạc điện thoại. Bộ sạc có thể được bán

riêng.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

7

background image

1. Cắm bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện, sau đó cắm cáp vào điện thoại.

2. Khi pin được sạc đầy, hãy ngắt kết nối bộ sạc với điện thoại, sau đó rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm

điện.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại

trong khi sạc.
Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể phải cần vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu

có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng

kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.
Đảm bảo máy tính được bật.
Trước tiên, hãy kết nối cáp USB với máy tính, sau đó kết nối điện thoại. Khi pin được sạc

đầy, trước tiên hãy ngắt kết nối cáp USB khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi máy tính.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại

và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Để thay pin không thể tháo lắp, hãy

mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

8