Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Bật điện thoại

background image

Bật điện thoại

Bật điện thoại và bắt đầu khám phá điện thoại.
Bấm phím nguồn cho đến khi điện thoại rung.

Tắt điện thoại

Nhấn và giữ phím nguồn, sau đó kéo màn hình khóa xuống.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

6