Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tìm vị trí

background image

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm những vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

1. Nhấn vào Bản đồ.

2. Viết các từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường phố hoặc tên địa danh vào thanh tìm

kiếm.

3. Chọn một mục từ danh sách kết quả được đề xuất khi bạn viết hoặc nhấn trên bàn phím

để tìm kiếm.
Vị trí sẽ được hiển thị trên bản đồ.
Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy bảo đảm các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính

tả.
Thêm vị trí vào mục yêu thích

Nhấn Bản đồ và tìm kiếm vị trí. Khi đã tìm thấy vị trí, hãy nhấn .
Để xem các vị trí yêu thích, hãy nhấn Bản đồ > > Vị trí yêu thích.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

88

background image

Mẹo: Bạn cũng có thể ghim các vị trí yêu thích vào màn hình bắt đầu. Tìm kiếm vị trí và

nhấn .

Chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè

Nhấn Bản đồ và tìm kiếm vị trí. Khi tìm thấy vị trí, hãy nhấn và chọn cách bạn muốn chia

sẻ vị trí.
Xem vị trí hiện tại của bạn

Nhấn vào Bản đồ > .
Tìm nhà hàng và các địa điểm thú vị khác gần bạn

Nhấn Bản đồ, nhấn trên bản đồ và bên dưới Lân cận, chọn một danh mục.