Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Phương pháp định vị

background image

Phương pháp định vị

Điện thoại cho thấy vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào hệ thống định

vị vệ tinh, Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng).
Tính khả dụng, độ chính xác và tính đầy đủ của thông tin vị trí phụ thuộc vào, chẳng hạn như

vị trí, môi trường xung quanh các nguồn của bên thứ ba và có thể bị giới hạn. Thông tin vị trí

có thể không có sẵn, ví dụ, bên trong tòa nhà hoặc dưới tầng hầm. Với thông tin riêng tư liên

quan đến các phương pháp định vị, hãy xem Tuyên bố Riêng tư của Microsoft.
Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) và các tính năng nâng cao tương tự khác cho GPS và

GLONASS tải thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ trong việc tính toán

vị trí hiện tại của bạn.
Một số hệ thống định vị vệ tinh có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ dữ liệu qua mạng di động.

Nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu, ví dụ: khi đang di chuyển, bạn có thể tắt kết nối dữ liệu di động

trong cài đặt điện thoại của mình.
Định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu vệ tinh không có sẵn,

đặc biệt khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng. Nếu bạn đang ở một nơi mà việc

sử dụng Wi-Fi bị hạn chế, bạn có thể tắt Wi-Fi trong cài đặt điện thoại.

Lưu ý: Việc sử dụng WiFi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở EU, bạn chỉ được

phép sử dụng WiFi 5150-5350 MHz trong nhà, còn ở Mỹ và Canada, bạn chỉ được phép

sử dụng WiFi 5,15-5,25 GHz trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức

trách địa phương.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

90