Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Nhận chỉ đường đến một địa điểm

background image

Nhận chỉ đường đến một địa điểm

Nhận chỉ đường đi bộ, lái xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng – sử dụng vị trí

hiện tại của bạn hoặc bất kỳ địa điểm nào khác làm điểm bắt đầu.
1. Nhấn vào Bản đồ > > Chỉ đường.

2. Nếu không muốn điểm bắt đầu là vị trí hiện tại của bạn, hãy nhấn vào thanh tìm kiếm và tìm

điểm bắt đầu.

3. Nhấn vào thanh tìm kiếm thứ hai và tìm điểm đến.
Lộ trình sẽ được hiển thị trên bản đồ, cùng với ước tính thời gian để đi đến đó. Để xem chỉ

đường chi tiết, hãy nhấn vào thông tin.
Nhận điều hướng có hướng dẫn thoại theo từng điểm rẽ cho lái xe

Sau khi thiết lập điểm đến (sử dụng vị trí hiện tại làm điểm bắt đầu), nhấn và bên cạnh lộ

trình bạn muốn thực hiện (có thể có một số lựa chọn), nhấn Tiếp tục.
Để đóng giao diện điều hướng, hãy nhấn > Thoát.

Nhận chỉ đường đi bộ

Sau khi tạo lộ trình, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn cũng có thể nghe chỉ đường theo từng điểm rẽ bằng giọng nói, do đó bạn

không phải luôn nhìn vào màn hình điện thoại. Bên cạnh lộ trình, hãy nhấn Tiếp tục.

Nhận chỉ đường cho giao thông công cộng

Nhấn và tạo lộ trình.
Thông tin giao thông công cộng có sẵn tại một số thành phố chọn lọc trên toàn thế giới.

Mẹo: Bạn có thể chọn thời điểm bạn muốn khởi hành và loại lộ trình bạn muốn thực hiện.

Trước khi tạo lộ trình, hãy nhấn Tùy chọn và chọn những tùy chọn tốt nhất cho chuyến

đi của bạn.