Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Bật dịch vụ vị trí

background image

Bật dịch vụ vị trí

Sử dụng Bản đồ để xác định vị trí của bạn và lưu vị trí vào ảnh bạn chụp. Một số ứng dụng có

thể sử dụng thông tin vị trí của bạn để cung cấp cho bạn các loại dịch vụ đa dạng hơn.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Riêng tư > Vị

trí.

2. Chuyển Vị trí sang Bật .

Mẹo: Bạn có thể chọn các ứng dụng có thể sử dụng vị trí của bạn. Trong Chọn các ứng

dụng có thể sử dụng vị trí của bạn, hãy nhấn vào ứng dụng bạn muốn.